Vuokrausehdot

Huoneiston vuokraamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut vuokraajalle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

 

VARAUS JA MAKSUEHDOT

Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on lomakohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot, ajo-ohjeet avainten saantipaikkaan tai lomakohteeseen sekä tilisiirtolomakkeet vuokran maksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa / lisätietoja kentässä olevaa tekstiä.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (50 % huoneiston vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään neljä (4) viikkoa ennen loman alkua.

Varattuaan huoneiston asiakkaalle lähetetään lasku.

Laskuun merkitty ennakkomaksu (50 % vuokrahinnasta) on maksettava eräpäivään mennessä. Eräpäivään mennessä maksettu ennakkomaksu vahvistaa varauksen.

Laskun loppuosa (50 % huoneiston vuokrahinnasta) on maksettava viimeistään neljä (4 ) viikkoa ennen loman alkua, maksupäivä on merkitty laskuun.

Mikäli loman alkuun on alle neljä ( 4 ) viikkoa, on koko vuokrahinta maksettava laskussa olevaan eräpäivään mennessä.


VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava vuokranantajalle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

OLESKELU HUONEISTOSSA

Huoneiston avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Omistajalla on oikeus periä avaimista 75 € suuruinen pantti.

Huoneisto on asiakkaan käytettävissä viikovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa huoneisto on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 sunnuntai-iltaan klo 22.00 saakka.

Huoneiston vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet sekä sähkö lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan. Huoneiston siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja huoneiston omistaja/huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä vähintään 120,00 € suuruinen siivousmaksu.

Huoneistoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitekstissä vuodepaikkamääränä. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

 

Tupakointi lomahuoneiston sisätiloissa on kielletty !

Lemmikkieläinten tuonti majoituskohteeseen on kielletty. 

 

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

 

VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. 

 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Selvittämättömissä riitatapauksissa asiat ratkaistaan Sodankylän käräjäoikeudessa.

TERVETULOA SAARISELÄN VÄÄRTIN KAMMIIN JA VIIHTYISÄÄ LOMAA!